Bilde av næringssjef i holmestrand kommune, Arve Vannebo og daglig leder i Holmestrand Næringsforening, Line Mobråthen Rygh. Fotoh

Sammen for næringslivet i vekstkommunen Holmestrand

Næringssjefen i Holmestrand kommune, Arve Vannebo, og daglig leder i Holmestrand Næringsforening, Line Mobråthen Rygh, har klare felles mål for næringslivet i Holmestrand kommune: – Vi skal fortsette å bygge stein på stein, støtte hverandre og jobbe for økt næringsvekst i kommunen vår.

Drammenseren Arve Vannebo startet i jobben som næringssjef i Holmestrand kommune i april 2020. Til tross for at Norge da var helt i starten av pandemien og usikkerheten var stor, var han ikke i tvil om at han ville takke ja til jobben.

– Holmestrand er en av de mest spennende kommunene på Østlandet både med tanke på muligheter og kvaliteter, og kommunen blir stadig mer attraktiv for tilflytting og næringsutvikling, sier Arve, som kom fra stillingen som rådgiver i næringsenheten i Viken fylkeskommune.

Og ikke langt fra Arves kontorlokaler i kommunehuset i Holmestrand holder Holmestrand Næringsforening til. Foreningen ledes av Line Mobråthen Rygh, som begynte i rollen som daglig leder i desember 2020. Hun har lang erfaring med markedsføring og salgsarbeid fra blant annet byggevarebransjen. De siste årene har hun og Arve hatt mange gode samtaler både om og med næringslivet i kommunen.

– Covid-19 gjorde at vi ble raskere kjent med en større del av næringslivet enn hva vi hadde klart dersom det ikke var en pandemi som rammet oss alle på en eller annen måte. Vi har alle blitt nødt til å tenke annerledes. Vi ble invitert i møter vi nok ellers ikke hadde blitt invitert til, og ble dermed kjent med mange nye næringsaktører. 

– Her er det kort vei til til det meste, så vi prioriterer å bruke mye tid ute blant folk.

Omdømmeprosjektet Plassen vår

Evnen til å tenke nytt i en vanskelig tid førte til at omdømmeprosjektet Plassen vår så dagens lys i januar 2021. Da Covid-19 rammet, søkte Holmestrand Næringsforening om ekstraordinære koronamidler til å iverksette tiltak for næringslivet.

– Vi grep muligheten som dukket opp, og de statlige midlene, samt penger fra det lokale næringslivet, gjorde at vi kunne igangsette omdømmeprosjektet. Vi er virkelig imponerte over hvordan det lokale næringslivet har stilt opp i prosjektet som har som mål å sette Holmestrand på kartet som et godt og attraktivt sted å bo, jobbe og etablere virksomhet. Vi er uten tvil en vekstkommune på en god bølge – og omdømmeprosjektet skal løfte oss ytterligere, sier Line.

Det er hun som har ansvaret for å lede prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom kommune og næringsliv.

– For å fortsette veksten i kommunen er vi avhengig av å holde trykket oppe, og at vi er flere som trekker i samme retning. Med det spennende omdømmeprosjektet gjør vi nettopp det – vi bruker de ressursene vi har. Vi opplever en betydelig utvikling og vekst i kommunen vår, og det er takket være en utpreget samarbeidskultur, sier Arve.

Les mer om omdømmeprosjektet Plassen vår her.

Mange ben å stå på

Næringslivet i Holmestrand kommune klarer seg godt i tøffere tider. 

– Mye av grunnen til det er at vi har et veldig variert næringsliv. Vi er ikke store kun på én næring. Her finnes bedrifter innen blant annet industri, handel, logistikk, bygg, anlegg og landbruk. Fremover nå vil vi fortsette den gode trenden vi er i ved å tilrettelegge for fortsatt vekst, både når det gjelder antall innbyggere og etablering av nye næringsvirksomheter, sier Arve.

Flyfoto av Hanekleiva industiområde.

Oversiktsbilde fra Hanekleiva næringsområde og hvor de ulike aktørene holder til.

Stort næringsområde i Hanekleiva

Mye av veksten i næringslivet i Holmestrand den senere tiden skyldes Hanekleiva Næringspark. Det nye lager- og logistikkmiljøet i Sande har lokket til seg mange store aktører på grunn av store tomteområder og sentral beliggenhet ved E18.

– Næringsområdet i Hanekleiva betyr enormt mye for kommunen vår. Mange bedrifter som har vokst ut av lokalene sine i Lier og Drammen etablerer seg nå i Hanekleiva. ASKO, B.H. Ramberg og PostNord er eksempler på aktører som etablerer seg her, sier Arve.

Les: ASKO valgte Sande i Holmestrand

Les også: Flytte bedriften til Holmestrand-regionen?

Flere folk betyr flere boliger

I takt med at flere næringsvirksomheter etablerer seg i Holmestrand, Sande eller Hof, øker også etterspørselen etter boliger. Både i Holmestrand, Sande og Hof er det flere spennende boligprosjekter på gang.

– Det skal bygges 300 boliger på Solbergjordet i Holmestrand, Mistelpark vil få over 200 boliger i Eikelund, boligprosjektet Prestegårdshagen i Hof består av totalt 220 boliger og Nordre Jarlsberg Brygge har nærmere 700 boenheter per dags dato – og det skal bli over 1000. Her skal det skal også bygges totalt 1000 båtplasser, sier Line og Arve legger til:

– Og som et resultat av at fylkesveien ved Sande er trukket lenger østover, er det nå frigjort et område mot Sande sentrum hvor det skal bli hele 1400 nye boenheter.

Les også: Flytte til Holmestrand-regionen?

God infrastruktur

Fine boligområder betyr mye for trivselen, og kommunen har et variert tilbud enten man er i etableringsfasen, nedskalerer eller er pensjonist.

– Det at vi nå har så mange muligheter gjør oss attraktive. Og parallelt med boligutvikling jobbes det med å utvikle skoler og infrastruktur. Det er et tema vi snakker om daglig, sier Line.

– Ja, god infrastruktur er viktig, og vi er heldige som har hovedfartsårene på plass. Det er kort vei til E18 fra både Holmestrand, Sande og Hof, og ikke mange kommuner kan skryte av å ha to InterCity-stasjoner slik som vi har, sier Arve.

Les om pendlemulighetene i Holmestrand-regionen.

Produksjon av basilikum hos Rosnes gård. Foto

Landbruk, skogbruk og besøksnæring

Landbruks- og skogbruksnæringen står sterkt i Holmestrand kommune, og de to skryter av et fremoverlent næringsliv basert på primærnæring og skogbruk.

– Et eksempel på det er hjørnesteinsbedriften Bergene Holm – Haslestad bruk i Hof. De tar et stort ansvar for miljøet, lokalsamfunnet og videreutvikling av bedriften. De satser stort på å investere i ny teknologi og egen arbeidsstokk for å gjøre bedriften enda mer miljøvennlig, og for å utnytte alt som kan utnyttes av råstoffet de bruker ved sagbruket, sier Arve.

Det produseres også mye mat i Holmestrand kommune.

– Vi er en stor landbrukskommune, og det er vi stolte av. Det er kanskje ikke så mange som vet det, men to av landets større produsenter av økologiske grønnsaker, urter og melk holder til i Sande. Rosnes Gårdsdrift i Sande produserer økologiske grønnsaker og krydderplanter, og Vestre Teien produserer økologisk melk, sier Line.

– I Eidsfoss har vi en besøksnæring vi er svært stolte av og der skjer det mye aktivitet. Vi har også en fantastisk skjærgård til stor glede for både innbyggere og båt- og badeturister. Vi har gjestehavner både ved Nordre Jarlsberg Brygge og i havna i Holmestrand, og øyene Kommersøya, Langøya, Gåserumpa, Killingholmen og Bjerkøya er populære turmål.

Les også: Ta turen til natur- og fritidsperlen Langøya

Næringslivet i Holmestrand kommune er inne i en spennende vekstperiode hvor stadig flere bedrifter etablerer seg, og innbyggertallet stiger. I førersetet for å veilede, legge til rette for og støtte både etablerte og mulig nye næringsaktører i regionen, står kommunen og næringsforeningen samlet. Foto: Jarlsberg avis/Pål Nordby

I næringslivets tjeneste

Line og Arve har et stort engasjement for næringslivet i kommunen og gleder seg til å fortsette jobben for videre vekst de neste årene.

– Vi vokser spesielt godt på det vi er gode på. Jeg tenker på næringsindustri og arealkrevende virksomheter. Men på sikt – med enda flere innbyggere – vil vi nok også se at flere konsulentfirmaer og bedrifter innen detaljhandel vil finne veien til kommunen vår. Vi ser allerede en tendens til det i Holmestrand sentrum, sier Arve og Line legger til:

– Per i dag har vi 250 medlemmer i næringsforeningen og vi vokser stadig. Vi jobber intenst og iherdig hver dag for å ivareta næringslivets interesser og for å skape en god vekst i kommunen vår.

Du kan følge Arve Vannebo på hans egen Facebook-side «Næringssjefen i Holmestrand» eller Holmestrand Næringsforening sin Facebookside.