Flyfoto ASKO Oslofjord AS

ASKO valgte Sande i Holmestrand

Da ASKO skulle finne næringstomt til sitt første helautomatiserte regionlager, valgte de Hanekleiva i Sande. Her fant de både plassen de trenger og den viktige nærheten til E18.

ASKO Oslofjord AS, med en høyde på 30 meter og sine nær 28 000 kvadratmeter, ruver i dag i Hanekleiva i Sande. Arbeidet med å etablere matvarelageret startet i 2016, og nå er anlegget i full drift samtidig som de allerede bygger ut neste byggetrinn. Fra 2022 har lageret vært i full drift, og leverer varer til dagligvarekundene i kjedene Kiwi, Meny, Spar, Joker, Bunnpris og Nærbutikken.

– Grunnen til at vi valgte tomten i Sande fremfor andre aktuelle tomter i Vestfold, Lier, Øvre Eiker og på Hurumlandet, var fordi vi her fant plassen vi trengte. Vi tilhører en arealkrevende industri og hadde vokst ut av lokalene våre i Lier. Vi har også en policy om ikke å bygge på dyrket mark, og i Sande fant vi den ideelle tomten. I tillegg ligger den fint til med tanke på E18 – livsnerven til vårt marked, fergesambandet Horten-Moss og nærheten til kundene i vårt markedsområde i Viken og Vestfold-Telemark, sier Knut-Andreas Kran, direktør hos Asko Oslofjord AS.

ASKO har lagt opp til en infrastruktur og størrelse på bygget som gjør at de kan vokse betydelig i fremtiden. 

– Vi har nå en tomt på hele 160 dekar med utviklingspotensiale for videre vekst.

Næringsvennlig kommune

Direktøren skryter av Holmestrand kommune i etableringsfasen.

– Kommunen har hele veien vært løsningsorienterte og hatt en effektiv fremdrift på reguleringsplanene. Kommunen har vært i førersetet når det gjelder infrastrukturen, og vi har hatt en god prosess og et godt samarbeid, sier han og legger til:

– Vi konkurrerer ofte om tomter med boligutbyggere, og vi er derfor avhengige av kommuner som tenker industri og regulerer områder til industriformål.

ASKO-selskapene er i dag lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. Med 700 lastebiler på veien hver dag er ASKO en av Norges største transportbedrifter.

Ny og stor arbeidsplass i kommunen

ASKO Oslofjord har fått med seg medarbeiderne fra Lier, men har også lyst ut flere stillinger etter hvert som behovet har oppstått. Her vil roboter og mennesker i samspill sørge for effektiv varestrøm til kundene.

– Selv om selve lageret er helautomatisert med over 12 robotlinjer, trenger vi fremdeles dyktige medarbeidere for de automatisert prosessene og håndtering av de varer som ikke robotene kan håndtere. Regionlageret vil romme arbeidsplasser innen både administrasjon, lager, kundeservice, innkjøp og sjåfører. Og en annen positiv effekt for oss med å ligge i Holmestrand, er at vi når ut til et større arbeidsmarked.

Totalt vil 200-250 årsverk være tilknyttet lageret i Sande, men noen av disse vil med utgangspunkt i Moss og Vestby transportere varer til kundene. Allerede i 2022 var kundegrunnlaget blitt doblet når ASKO Oslofjord også startet med leveranser til både gamle Østfold og Akershus. Økningen i antall butikker varene skal kjøres ut til gjør at de stadig har behov for flere sjåfører.

Knut-Andreas Kran. Foto
Foto: ASKO

Stort fokus på miljø i ASKO

ASKO er et selskap som har en ambisjon om å bli bærekraftig og klimanøytral, noe som gjør at de har fokus på energieffektiviserende tiltak og fornybare ressurser. ASKO Oslofjord har derfor satt seg høye mål for miljøstandarden på det helautomatiserte lageret.

– Selve prosjektet og bygget er sertifisert etter det høyeste nivået av Breeam Outstanding som er et miljøklassifiseringssystem for bygg. 

Noen av miljøtiltakene hos ASKO Oslofjord:

  • 13200 kvadratmeter med solcelle på taket som dekker rundt 20 % av energiforbruket i bygget.
  • Systemer som gjenbruker overskuddsvarmen fra fryselager til resten av bygget.
  • Strenge krav til det materialvalget fra leverandører.
  • Det føres klimaregnskap på alle materialer som blir brukt.

ASKO jobber også med hvordan de kan frakte varer fra lager til butikk på en mest mulig miljøvennlig måte. De aller fleste lastebilene kjører i dag på bioetanol, biogass eller biodiesel og målet er nullutslipp fra transporten innen 2026.

Illustrasjon av lager i Hanekleiva. Foto.
Foto: Knut-Andreas Kran