Om oss

Vi er på plass for deg!

#Plassenvår er et initiativ fra Næringsforeningen i Holmestrand for å synliggjøre nye Holmestrand kommune og alle kvalitetene som finnes i området vårt; fra den nytenkende arbeidsplassen til den fantastiske utsiktsplassen. Vi ønsker med dette prosjektet og vise frem hva denne fine nye kommunen har å by på.

Holmestrand kommune er en relativt ny kommune, hvor de tidligere kommunene Hof, Sande og Holmestrand er sammenslått. Nye Holmestrand er blitt til en større og sentral kommune med over 25000 innbyggere. Kommunen er variert med flere sentrum, godt utviklede knutepunkter med to togstasjoner, ferdig utbygd E18 og svært god nærhet til de større byene rundt oss.

Næringslivet er variert med alt fra tung industri som Hydro til sentrale logistikkpartnere som ASKO. Landbruket står sterkt og næringslivet er i konstant vekst hos oss.

Plassen vår

Målet med prosjektet var å etablere et omdømmeprosjekt som skulle sette nye Holmestrand på kartet som et godt sted å bo, jobbe og etablere virksomhet. Holmestrand Næringsforening søkte høsten 2020 om ekstraordinære koronamidler og ble gitt ansvaret for å drive prosjektet.

Denne første fasen dreier seg mye om å bli kjent i ny kommune og vise omverden hvorfor det er så bra her – og her har fokuset ligget på å øke kunnskapen og kjennskapen til mulighetene og prosjektet blant innbyggerne.

Mål for prosjektet: Vi har hele tiden et knippe mål i bakhodet, og kampanjen skal blant annet oppnå følgende:

  • Trekke flere mennesker til Holmestrand kommune.
  • Få flere firmaer til å etablere seg her.
  • Skape vekst og positiv utvikling i kommunen vår.
  • Få innbyggerne til å bli værende.
  • Gjøre innbyggerne til ambassadører.

Spleiselag

«Plassen vår» er et samarbeidsprosjekt mellom Holmestrand næringsforening, Holmestrand kommune og det lokale næringslivet. Alle samarbeidspartnere som er med på laget – både små og store bedrifter, er de som finansierer de mange forskjellige formene for markedsføringsaktiviteter som vi gjør.

Vi håper du liker det du ser og får lyst til å være med og spre budskapet om hvor bra det er å bo, jobbe og drive virksomhet her i den nye kommunen vår.

Har du en plass du vil vise frem eller tipse andre om?
Enten plassen din finnes i Hof, Sande eller Holmestrand, vil vi gjerne at du deler den og benytter emneknaggen #plassenvår i sosiale medier. Du kan også sende ditt innspill/tips på post@holmestrandnf.no

Sammen setter vi nye Holmestrand på kartet!

Samarbeidspartnere

Prosjektet er iverksatt sammen med Holmestrand kommune og ulike lokale næringslivsaktører. Bli kjent med våre samarbeidspartnere her!

Ageco utvikler eiendom. De prosjekterer og bygger boliger på Østlandet

Trysilhus er en boligbygger som bygger flermannsboliger i tun, leilighetsblokker, eneboliger og eneboliger i kjede på det sentrale Østlandet.

Holmestrand Utvikling utvikler, salg, utleie og drift av bolig- og næringseiendommer i Holmestrand

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom

Holmestrand Fjordhotell er et lite privat hotell rett i vannkanten nord for Holmestrand sentrum

Kjeldaas leverer kvalitetsløsninger innen totalentrepriser, vei, vann og avløp. Leverer også idrettsanlegg og «no-dig» løsninger

Sparebank 1 BV leverer bank- og forsikringstjenester

Prestegårdshagen er et omfattende prosjekt der det totalt sett skal bygges en egen liten landsby rett ved Hof sentrum.

Jarlsberg Brygg bygger boliger og leiligheter i Sande.

NOAH Solutions AS er et mottak og sluttbehandling av uorganisk farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand.

Næringsforeningen er en frittstående, selvstendig og upolitisk forening, åpen for medlemskap fra bedrifter, foretak, organisasjoner og privatpersoner

Stolt av Sande driver med profilering, støtte og arrangementer i Sande sentrum. Øke identiteten, attraktiviteten og bruken av Sande sentrum.

Samarbeid mellom næringslivsaktører i Holmestrand sentrum.

Hof sentrum

Samarbeid mellom næringslivsaktører i Hof.