Historier

Fra november 2022 startet Kirkens bymisjon sammen med frivillige utdeling av Matkurven Holmestrand. Matkurven er utdeling av mat som et supplement til de som har behov for dette i en periode.
Holmestrand Badstuforening (HBF) har bygd en flytende badstue til Holmestrand. Den MÅ du prøve!
Nærheten til naturen, masse boltreplass, gode skoler og barnehager, tette nettverk og et allsidig fritids- og aktivitetstilbud er kvaliteter som gjør at Holmestrand-regionen er et trygt og godt sted å vokse opp.
Når du bor i Holmestrand, Sande eller Hof, men jobber i Oslo, Drammen eller Tønsberg – er mulighetene for pendling svært gode.
Holmestrand kommune har laget et magasin for innbyggere og potensielle innbyggere. Her kan du lese om alt som rører seg og fine muligheter.
Holmestrand kommune har en lang og interessant industrihistorie. Dette vises i Vestfoldmuseenes to avdelinger i kommunen; Jernverket Eidsfoss og Aluminiummuseet. På Eidsfoss kan du besøke Norges best bevarte jernverk, med en historie som strekker seg helt tilbake til 1697. I Holmestrand finner du Aluminiummuseet, som gir innblikk i en levende industrihistorie som er viktig for Norge den dag i dag.