Matkurven Holmestrand

Fra november 2022 startet Kirkens bymisjon sammen med frivillige utdeling av Matkurven Holmestrand. Matkurven er utdeling av mat som et supplement til de som har behov for dette i en periode.

Holmestrand Kommune, NAV, Holmestrand Næringsforening, frivillige og Kirkens Bymisjon samlet troppene og fikk i løpet av kort tid på plass det som nå er kjent som «Matkurven». Samarbeidet viser hva vi kan oppnå sammen når vi utfyller hverandre. Dette er ganske enkelt det vi kaller en real dugnad. 

Høsten og vinteren 2022 slo den økonomiske krisen inn for mange norske husholdninger og flere enn på lenge opplevede utrygghet, også personer som tidligere hadde klart seg uten slik hjelp. Det ble tidlig klart at behovet var større enn antatt og ordningen ble også utvidet til å gjelde også Hof og Sande. Så lang i år har det blitt delt ut nesten 1700 matposer og 163 unike personer har fått hjelp.

På vei inn i høsten 2023 med fortsatt økte priser og hyppige rentehevinger forventer vi at behovet for mathjelp vil øke, og nå er vi i gang med å forberede oss på dette. Derfor er vi veldig glad for å ha med oss flotte støttespillere som: Rotary, Sorooptimistklubben, Sanitetsforeningen og Lions.

Hvordan få Matkurven?

Maten som pakkes i posene er hva vi får inn av overskuddsmat. Det kan være et godt supplement. Det varierer fra hver utlevering, da vi får inn ulike varer fra butikker og matsentralen hver uke.

Matkurven må hentes selv, både i Holmestrand og Sande. Dersom du/dere ønsker en Matkurv må du/dere sende en SMS til Kirkens bymisjon på tlf.nr: 476 93 598 i forkant. Her må du skrive:
Hvor du bor, ditt fornavn + hvor mange voksne og barn.

Eks; Holmestrand, Heidi, 2 voksen + 2 barn.
Eller eks; Sande, Petter, 1 voksen.
Dersom du ikke spiser svin, så skriver du også; ikke svin.

Du/dere kan registrere deg/dere gjennom hele uken, men senest kl.12 på onsdager – dersom du/dere ønsker en matkurv på torsdag. Dette må du/dere gjøre hver gang/uke dere ønsker å få tildelt mat.

Kirkens bymisjon besvarer ikke meldingene fra deg/dere. Disse vil bli registrert, maten blir pakket, og står klar når du/dere kommer og henter.

Hvor deles Matkurven ut?

For de i Holmestrandsområdet:
Utdeling av mat vil skje en dag i uken – på torsdager mellom kl. 16.30-17 i Våleveien 29.

For de i Sandeområdet:
Dette med registrering i forkant, gjelder også for deg/dere. Det vil bli delt ut mat i lokalene til Sanitetskvinnene (Skolegata 2), mellom kl. 16.30-17 på torsdager.

Hvordan bidra til Matkurven?

Kan du eller din bedrift bidra økonomisk eller med praktisk bistand settes dette stor pris på. Ønsker du å hjelpe med Matkurven Holmestrand kan du vippse til #781253 eller benytte kontonr. 9481.11.18014 merk betalingen med «Matkurven Holmestrand».

Er du en bedrift som vil bidra på en eller annen måte kan du kontakte byleder Kirkens Bymisjon Holmestrand eller leder av Holmestrand Næringsforening, Line Mobråthen Rygh.

Vil du bli bedre kjent med gjengen bak Matkurven?  Ta en titt HER