Flyende badstue – helsefremmende og en sosial møteplass!

Holmestrand Badstuforening (HBF) har bygd en flytende badstue til Holmestrand. Den MÅ du prøve!

Holmestrand Badstuforening (HBF) har bygd en flytende badstue til Holmestrand. Prosjektkostnaden frem til badstua kunne tas i bruk den 1. april 2023 ble på kr 1.563.920, -.

Foreningen ble opprettet i september 2020 og deres overordnede mål var og er å fremme god helse, skape en levende og sosial badstue møteplass og en helårs sentrumsnær attraksjon for bading og badstue.

Foreningen har jobbet målbevisst med prosjektet fra 2020 til 2023. Prosjektgruppen som har bestått av styremedlemmer med ulik alder og erfaring, klarte å skaffe tilveie nødvendig finansiering, innhente teknisk kompetanse, etablere langsiktige avtaler med kommune og gjennomføre levering av endelig teknisk installasjon med et effektivt driftssystem som krever minimum oppfølging.

September 2020 startet de med å søke finansiering og første tilskudd var fra Holmestrand kommunes næringsfond’s Covid midler der de mottok 300.000 kr. I samme periode sendte de søknad for stedsutviklingsmidler fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune og mottok 250.000 kr. Prosjektet har siden ideen ble lansert, hele tiden møtt stor støtte i lokalmiljøet. I november 2020 startet de en Spleis der både næringsliv og private bidro med over 100.000 kr til prosjektet, noe som viser stor vilje til å satse på nye ideer – og troen på at dette var de var i stand til å gjennomføre.

I mai 2021 ble prosjektet tildelt 700.000 kr fra Sparebankstiftelsen DnB. Lokalt ble det også gitt 200.000 kr totalt i prosjektmidler fra NOAH, Bane NOR Eiendom og Nordisk Aviation Products.

En drøm blir virkelighet

Etter perioden med prosjektering, søke støtte fra offentlige og private, samt utarbeiding av konkrete planer forplassering av badstua, falt valget på en flytende badstue som er blitt døpt Alma. «Alma» kommer fra den feminine formen av det latinske adjektivet «almus som betyr «nærende», «god» eller «velgjørende».

Badstua er tegnet av Biotope Arkitekter, et foretak som har bred erfaring med å skape rom for gode naturopplevelser. Badstua ble bygd i halvfabrikat-moduler i januar og februar 2023 i Dividalen i Nord-Troms. Deretter ble modulene fraktet på lastebil til Holmestrand.  Monteringen ble utført i mars 2023 av en dugnadsgjeng som fikk god støtte fra innleide snekkere fra Dividalsbygg. Deretter ble elementene løftet over på flyteelementet og tauet på plass der de siste tekniske installasjonene kunne monteres. Ferdig installasjon består av et badstuebygg med badstue på 7,5m2 som varmes opp av en 16kW og et skifterom på 10m2. Det er helårs ferskvannsdusj på utsiden av badstua.

Fantastisk mottakelse

Badstua ble satt i drift den 01.04.2023 med offisiell åpning den 14.04 og har fått en god lokal mottakelse. Det er gitt veldig mange positive tilbakemeldinger på utforming, idyllisk plassering og hvordan badstua bidrar til å løfte området og byen. Besøkende er i hovedsak lokale men også folk langveisfra.

«Vi har nå begynt å utdanne medlemmer til å bli Badstumester for å stimulere til enda mer sosiale møter og fellesskap, og avholder Aufguss flere ganger i uken» kan styreleder Neil Ryen fortelle. Han forteller videre at responsen de har mottatt etter åpningen og gleden man har sett fra medlemmer og brukere har virkelig motivert som gruppe og forening.

Mye besøk og bruk

Styre i HBF har vokst på erfaringene underveis i prosjektperioden og når er de over i en driftsfase hvor hver enkelt har fått definert sin rolle.

«Vi jobber kontinuerlig med oppfølging av medlemmer, markedsføring og rutiner i forhold til renhold, beredskap og vedlikehold og har hyppige styremøter, disse avholdes selvfølgelig i badstua. Vi gleder oss til å utvikle vårt formål med å skape mer bruk og glede av bading og badstue» forteller en engasjert styreleder.

Badstua har hatt drøyt 1,600 individuelt besøk i de 4 måneder den har vært i drift. Dette er i en periode der det er tradisjonelt ikke er høysesong for badstue. Basert på foreløpige tall så regner de med et besøkstall på mer enn 5000 individuelle besøk årlig.

«Dette vil gi et godt grunnlag for bærekraftig drift av badstua framover og motivasjon slik at vi kan bidra til videre positive tiltak for området og lokalbefolkningen, i tillegg til brukere av selve badstua».

Utvikler videre

Etter åpningen har de brukt tid til å forbedre badstua og opplevelsen basert på tilbakemeldinger fra medlemmene og brukere. Tilgangssystem er blitt oppgradert til å bli integrert med booking applikasjon og de har søkt om og fått bevilget penger til en hjertestarter som blir plassert på utsiden av badstua. Videre skal ovnen oppgraderes slik at den blir integrert med bookingsystemet, noe som vil spare tid for de som administrerer badstua og det vil gi en besparelse i strømutgiftene. 

I løpet av oppstartsfasen har det vært mange nye ideer og innspill som har kommet angående bading og badstue. Man ser at badstua tiltrekker veldig mye barn og ungdom som liker å bade fra flåten. Detter er noe foreningen ønsker å jobbe videre med.

Avslutningsvis kan styrelederen fortelle at badstua skal driftes og vedlikeholdes gjennom medlemsinntekter og enkeltbetalinger for bruk av badstua. Det er utarbeidet et årlig budsjett for driftsinntekter og utgifter. Nødvendig avtaler for forsikring og renhold er på plass. Det er iverksatt et brukervennlig medlems- / booking- og adgangssystem som sørger for enkel bestilling av tid i badstua og betaling for medlemskap.

Så dagens oppfordring må være: Invitere en venn, familie eller nabo og test ut den nye badstua! 

Les mer og book tid i badstua hos Holmestrand badstueforening

Foto: Lars Grov

Nedenfor ser du en oversikt over de som har bidratt til at Holmestrand badstue kunne bli en realitet: