Hof, Sande og Holmestrand – et godt sted å vokse opp!

Nærheten til naturen, masse boltreplass, gode skoler og barnehager, tette nettverk og et allsidig fritids- og aktivitetstilbud er kvaliteter som gjør at Holmestrand-regionen er et trygt og godt sted å vokse opp.

Holmestrand kommune, med Holmestrand, Sande og Hof, har mye å by på for barn og unge – noe som gir trygge og gode oppvekstsvilkår og en solid plattform å stå på.

Barnehager for de minste

I Holmestrand kommune er det et stort mangfold av barnehager, både private og kommunale. Barnehagene samarbeider om opptak av barn og noen har ledige plasser allerede nå. Kommunen har hele åtte kommunale barnehager og 13 private.

Se full oversikt over barnehagene i kommunen her.

Gode skoler for alle trinn

Barne- og ungdomsskolene i Holmestrand, Sande og Hof danner rammene for en god skolehverdag der trygghet, mestring og læring for alle står i fokus.

Skolene ligger svært langt fremme når det gjelder digitalisering av opplæringen, og regionen har flere nyere og moderne skolebygg. På uteområdene er det lagt til rette for både aktivitet og det å gi barn- og unge fine møteplasser. Naturen er heller aldri langt unna skolegårdene i Holmestrand-regionen, og trygge gang- og sykkelveier i tilknytning til skolene gjør det enkelt for barna å ta seg til og fra skolen, samt til og fra fritidsaktiviteter i nærområdet.

I Holmestrand, Sande og Hof er mer enn 2800 barne- og ungdomsskoleelever fordelt på totalt 10 skoler. Det er syv barneskoler og to ungdomskoler i kommunen:

I kommunen finner du også Holmestrand Internasjonale Montessoriskole med barnehage- og barneskoletilbud.

I Holmestrand og Sande er det to videregående skoler. Det er Holmestrand videregående skole og Sande videregående skole. Begge skolene har et opplæringstilbud som består av studieforberedende linjer, yrkesfaglige linjer, samt nettundervisning og voksenopplæring.

Både i Holmestrand, Sande og Hof finner du skolefritidsordningen (SFO) utenom skolens undervisningstid. Ordningen gjelder alle elever på 1.-4. trinn og barn med særskilte behov på 5.-7. trinn.

Se full oversikt over skolene i Holmestrand kommune på kommunens nettsider.

Illustrasjonsfoto av de nye sentrumskolene i Sande. Foto: WK Entreprenør

Et bredt kulturtilbud for barn og unge

Kulturskolen i kommunen er en arena for god opplæring og spennende opplevelser innen estetiske fagområder. For barn og unge i Holmestrand-regionen har kulturskoletilbudet i mange år vært svært ettertraktet, og i dag har skolen ca. 300 elever. Kulturskolen tilbyr opplæring i kunstfagene musikk, visuell kunst og drama-teater, og hele 24 dyktige voksne står for opplæringen i de ulike disiplinene. Tilbudet er for elever i alderen 6-19 år, og her kan elevenes kunstneriske og skapende evner virkelig få utfolde seg. Det finnes også sangkor, danseskoler, fotoklubb og korps i regionen.

Les mer om kulturskolen.

Foto: Kulturskolen

Aktiviteter for alle uansett interesser

Holmestrand, Sande og Hof er områder som innbyr til sport- og aktivitet året rundt. Her finnes flotte idrettsanlegg og vakker natur. Både i Holmestrand, Sande og Hof finner du er et stort antall lag og foreninger, og dugnadsånden og engasjementet står sterkt. Idrettslagene har et allsidig tilbud for barn og unge, gjennom blant annet allidrett, fotball, håndball, turn, ski, sykling, klatring, seiling, orientering, svømming, tennis, kampsport, innebandy, hopp, hestesport og friidrett. Det finnes også speidergrupper og 4H, samt at Holmestrand og Omegn Turistforening er en svært aktiv turistforening som arrangerer mye moro for barn og unge.

Oversikt over idrettslagene de ulike stedene finner du her.

Holmestrand har også et svært aktivt seilemiljø (Holmestrand Seilforening) der barn og unge kan lære å seile, og for de som vil lære seg golf, har regionen hele tre golfklubber med Solum golfklubbHof golfklubb og Sande Golfklubb

Full oversikt over fritidstilbudene finner du her.

På sommerstid er Holmestrand, Sande og Hof et virkelig flott sted for lek og bading både ved kysten og i fine badevann lenger inn i landet. Les mer bademulighetene her.

Det finnes fritidsklubber både i Holmestrand, Sande og Hof som alle arrangerer mange morsomme og spennende aktiviteter for barn og unge.  De tre bibliotekene i kommunen er også populære møtesteder med ulike aktiviteter og arrangementer man kan delta på.