Lærlinger – Fremtidens ansatte!

I disse dager er det mange spente ungdommer i Sande, Hof og Holmestrand. De er i oppstartsfasen av læretida, har startet på videregående skole, fagskoler, universiteter eller andre utdanningstilbud. Disse unge er fremtidens arbeidstakere og vi har tatt en prat med Kjeldaas AS som har lærlinger høyt i fokus!

I Holmestrand kommune finnes det to videregående skoler, Sande videregående og Holmestrand videregående. Begge skolene har et opplæringstilbud som består av studieforberedende linjer, yrkesfaglige linjer, samt nettundervisning og voksenopplæring.

De ulike linjene og opplæringstilbudene finner du her: Sande videregående og Holmestrand videregående.

Begge skoler utdanner en stor andel av lærlinger hvert år og vi har tatt en prat med noen av de som virkelig har satt samarbeidet med læringer i system. Kjeldaas AS har ca 10 nye lærlinger hvert år og de synes dette er noe av det viktigste arbeidet de har i bedriften sin.

 «Lærlingene betyr mye for oss. Det er ikke bare en fin plattform for unge til å få utdanning og fagbrev, men også for oss betyr det mye å få rekruttert unge inn i bedriften. Vi er i en rivende utvikling og søker stadig etter nye folk. Da er det bra at vi selv kan hjelpe nye inn i bransjen, noe som er positivt for både oss og lærlingene» forteller Thor Ambjørn Kjeldaas.

Rekruttering og samfunnsansvar

– Hvorfor tar dere inn lærlinger?

– Det er todelt. Delvis er det fordi vi ønsker å ta samfunnsansvar. Det er så mye flott ungdom der ute som både er lærevillige og har et ønske om å gjøre en god jobb, og det er viktig å gi dem en mulighet. Det sikrer sysselsetting av unge arbeidstakere og ivaretar yrkesutdanningen. Samtidig er det naturligvis også litt egoistisk, for vi er i vekst og trenger rekruttering, sier Trond Erik Haug, Lærlingeansvarlig i Kjeldaas AS.

– Den beste måten å rekruttere på er å ta inn lærlinger. På den måten får vi mulighet til å forme dem til en viss grad slik vi vil ha dem, mens de fremdeles er unge og «uferdige». Vi har flinke og godt kvalifiserte medarbeidere i bedriften, og vi har gode erfaringer med lærlinger som utvikler seg til dyktige fagarbeidere i dette miljøet.

– I tillegg gjør det noe med våre egne faste ansatte. Vi blir alle bevisste på at vi er rollemodeller, og jeg tror vi opptrer litt mer korrekt og presis når vi har lærlinger tilstede. Jeg synes det å ha lærlinger er svært givende på alle måter. Det er vinn-vinn for alle parter, slår han fast.

Utdanningsløp

Kjeldaas søker i utgangspunktet lærlinger som har gått ordinært skoleløp før læretiden, dvs to år skole. Kjeldaas er på ingen måte fremmed for å ta inn lærlinger som ikke har gått det tradisjonelle skoleløpet. Det kan selvfølgelig by på noen utfordringer av og til. Det er lov å feile bare de lærer av det. Det er kanskje ikke så viktig for alle å få fagbrev heller; det handler mer om å lykkes og ha det bra på jobben. Kjeldaas er også opptatt av kompetanseutvikling og støtter ufaglærte medarbeidere til å ta fagbrev. Nylig gjennomførte vi eksamensforberedende kurs for 25 medarbeider med lang praksis som ønsket å ta fagbrevet.  

Foto: Kjeldaas AS

Holdninger

– Hva ser dere etter når dere tar inn lærlinger, og hvordan er kvaliteten på dem dere tar inn?

– Vi ønsker å få tak i ungdommene som viser ekstra interesse for bransjen og faget. Da ser vi først og fremst på fraværet på skolen og vi spør om de er flinke til å stå opp om morgenen. Det er selvsagt lov med fravær hvis man har gode grunner, men det er betryggende hvis fraværet er lavt og at eventuelt fravær er godt begrunnet. Videre ser vi på ordens- og oppførselskarakterene. Dersom de ikke er bra, så må de forklare litt rundt det. Vi ser også på gymkarakteren. Kroppsøvingskarakteren sier noe om evnen deres til å slite litt og stå på. Uansett ser vi på hele personen og ikke bare enkeltkarakterer eller skolebakgrunn. Det faglige skal vi alltids sørge for å gi dem, men holdninger og interesse er det vanskeligere å få gjort noe med, sier Trond Erik.

– Når det gjelder kvaliteten på lærlingene, så er kvalitet for oss nettopp det at de har gode holdninger og at de lar seg veilede. Det er mye flott ungdom, og det er noe godt i dem alle. Viser vi dem tillit og gir dem ansvar, så tar de det ansvaret. Lærlingene er viktige for oss. Vi har en produksjon vi skal opprettholde og da er alle brikker like mye verdt, slår han fast.

Rydder plass

– Hvordan er rutinene for mottakelse av nye lærlinger og hvordan følges de opp?

Vi er opptatt av å ta godt imot lærlingene og gi de en god start på lærlingsperioden deres. Vi ønsker å skape trygghet og forutsigbarhet slik at de kan utvikle seg til gode fagarbeidere. Vi starter med en felles oppstartsdag for alle nye lærlinger. Da har vi introduksjon til Kjeldaaskulturen, verdiene våre, HMS, kvalitet og diverse andre rutiner. Vi avslutter dagen med en sosial sammenkomst og teambuilding.

Videre får hver lærling sin egen mentor som de skal jobbe sammen med over en lengre periode. Vi er tilknyttet opplæringskontoret OKAB / MEF og benytter deres standardsystem, pluss at vi har våre egne individuelle opplæringsplaner. Lærlingen begynner gjerne som «håndmann» i grøfta, og er i det samme arbeidslaget minimum det første halvåret.

– Videre samler vi alle lærlingene til samlinger og kurs flere ganger i året, og opplæringskontoret har minimum to samtaler med dem i året utover det. Mentor og lærling har samtaler oftere. Det er viktig å få fram til de andre ansatte at lærlingene er i et opplæringsløp; de er ikke ferdige. Det bidrar til å «rydde» plass til dem i bedriften. Det er helt essensielt å ta vare på menneskene i bedriften, for det er jo de som er de virkelige verdiene her, ikke maskinene og lass med pukk, sier han.

Stolte

– Hva sier lærlingene selv om hvordan de opplever å være lærling i denne bedriften?

–Vi får veldig ofte gode tilbakemeldinger. Stikkord som «godt miljø», «variert jobb», «hyggelige folk» og «dyktige kollegaer». Lærlingene virker å være godt fornøyd med å jobbe hos her hos oss og det setter vi pris på» avslutter Trond Erik.