Vurderer du å flytte bedriften din til Holmestrand?

Trenger virksomheten din bedre plass eller har du en spennende gründeridé? I Holmestrand, Hof og Sande er det plass til å satse, vokse og drømme!

Stadig flere bedrifter får øynene opp for hvilke muligheter som finnes i Holmestrand-regionen og etableringen av nye næringer er i vekst. Det er mange grunner til det.

Plasskrevende næringsliv – vi har arealet du trenger!

Holmestrand kommune er «Porten til Vestfold» og vi kan tilby en strategisk beliggenhet i Osloregionen. Kommunen har nær tilknytning til E18 og gode togforbindelser med stasjoner både i Sande og Holmestrand sentrum. Vi har god plass til arealkrevende virksomheter, og vi tar imot gründere og gode ideer med åpne armer. Kommunen har i dag over 25 000 innbyggere og det er ventet stor befolkningsvekst i årene som kommer. Flere folk betyr at behovet for arbeidsplasser øker. Her er det med andre ord store muligheter for både store og små bedrifter som ønsker å satse der det skjer en spennende utvikling. Flere aktører i kommunen jobber aktivt med å utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av ny virksomhet.

Les også: Pendle fra Holmestrand-regionen til Oslo?

Mange bransjer representert i Holmestrand

I dag er hele 25 ulike bransjer representert i Holmestrand Næringsforening og foreningen har totalt 250 medlemmer. Vi har selvfølgelig plass til flere og gleder oss stort til å ønske nye medlemmer velkommen i årene fremover. Fellesskapsfølelsen er sterk i regionen, og alle aktører er samlet om å legge forholdene vel til rette for et innovativt og fremtidsrettet nærings- og arbeidsliv. Her er det plass til alle – enten du driver i stor eller mindre skala.

Holmestrand, Hof og Sande har det meste. Vi kan by på hyggelige tettsteder og sentrum i utvikling. Her finner du både industriområder, landbruk og ikke minst svært attraktive kyst- og friluftsområder.

Les mer om ulike næringslivsaktører som trives i Holmestrands-regionen:

Gjør suksess med cafe og selskapslokaler i Eidsfoss

ASKO valgte Sande i Holmestrand

Plass til flere folk, butikker og bransjer

Kanskje du også kan finne den ideelle plasseringen for virksomheten din i Holmestrand?

Se full oversikt over næringsområder i Holmestrand. (Arealguiden)

Nyttige lenker:

Næringseiendom til salgs

Næringseiendom til leie

Næringstomter

Landbruk, næringsliv og samfunnsutvikling – Holmestrand kommune

Velkommen til Holmestrand – her ligger alt til rette for et voksende og velfungerende næringsliv med mange gode møteplasser!

Utvikling av Hanekleiva industritomt. Foto.
Foto: Kjeldaas