tre damer går langs stranden. Foto

Ta turen til natur- og fritidsperlen Langøya

Med sine flotte badeplasser, fiskeplasser, spennende dyreliv og rike flora og fauna, er Langøya utenfor Holmestrand et svært populært utfartssted i Holmestrands vakre skjærgård.

Kun en kort båttur ut fra havna i Holmestrand finner du den naturskjønne og historierike øya Langøya. Kanskje ikke så rart at den i sin tid fikk akkurat det navnet – Oslofjordens nest største øy er tre kilometer lang og 500 m på det bredeste.

Det foregår fremdeles industrivirksomhet på øya, men friluftsområdene både i nordenden og på sørspissen av øya ligger og venter på å få besøk fra både fastboende og turister. På nordenden kan du bade fra svaberg og strender, fiske, gå tur eller jogge på stiene. Øya er også blitt en attraksjon for planteinteresserte, geologer og andre som synes det er spennende med fossiler. På den fascinerende øya finnes fossiler av både koraller og blekkspruter – fra før dinosaurenes tid! Vi minner samtidig på at fossilene er fredet, så du må gjerne kapre dem med kameraet, men ellers la de ligge.

På friområdet på nordvestspissen av Langøya er det en molo hvor et mindre antall båter kan legge til. Det er også et toalettanlegg på området. På sydspissen av øya er det også en mindre molo hvor båter kan legge til. Arealene for besøkende er for øvrig betydelig mindre i sørenden enn på nordenden.

Flyfoto av Langøya.
På Langøya er det i dag både industrivirksomhet, fascinerende natur og store friluftsområder side om side. Foto: NOAH

Fra kalksteinsbrudd til naturperle

Langøya har en lang industrihistorie med kalkutvinning fra 1899 frem til 1985. Denne industridriften satte sine spor, med to dype krater (på 80 meter under havnivå) på sør- og nordenden av øya. I dag drives NOAHs mottaks- og behandlingsanlegg for avfall i de gamle kalksteinsbruddene. Her produseres gips av farlig avfall som brukes til å fylle kratrene. Arbeidet gjør at øya kan få tilbake sin gamle form slik den var før industrivirksomheten startet på øya for over 120 år siden. Rehabiliteringen er et omfattende og kompetansekrevende prosjekt, men NOAH har klare ambisjoner om å gjøre Langøya til en attraktiv og spennende destinasjon og en naturperle i Holmestrand-regionen med ferdigstillelse i 2034.

– I 2017 ble et friluftsområde på 70 mål i nordenden av øya åpnet for publikum etter at krateret i nord ble ferdig fylt opp og revegetert. I disse dager jobber NOAH med å fylle Sydbruddet. Det vil være fylt opp i innen cirka 2030, og skal rehabiliteres og revegeteres på samme måte som Nordbruddet, sier Unni Claussen, samfunnskontakt i NOAH.

Vil du vite mer om hva miljøgips er og NOAHs virksomhet på Langøya? Les også: NOAH – en anerkjent miljøaktør

Selv om arbeidene på Langøya ikke er ferdige, fremstår store deler av Langøya allerede i dag som en fjordperle.

Revegetering på Langøya

NOAH rehabiliteringsarbeid på Langøya startet i 2016, og når jobben er gjort vil Langøya bli en av Oslofjordens største friluftsøyer.

– Fremtidens Langøya vil få et friluftsområde på hele 650 mål – noe som tilsvarer hele 85 prosent av øyas areal, forklarer Unni.

Siden høsten 2015 har ingeniørselskapet COWI bistått NOAH med registrering av planter og rådgivning for videre skjøtsel av nordområdet på Langøya, og sommeren 2016 startet det fysiske arbeidet med revegeteringen. Krateret i nord ble fylt opp med avfallsgips, vanntett membran, kalkstein og et tynt lag med jord. Deretter ble det bygget opp nye formasjoner av kalkstein hentet ut fra det tidligere kalksteinsbruddet.

– Det fylte deponiet i nord fikk et tynt toppdekke av jord før det ble sådd til. Stedstilpasset vegetasjon sto i sentrum da det ble bestemt hva som skulle få gro opp på området. Flak med jord ble løftet over fra ulike områder på øya med gravemaskin, og det ble brukt frø fra naturreservatet på øya. En mengde frø ble også hentet fra den nærliggende Kommersøya, som har lignende vegetasjon, forklarer Unni.

Øya har nå mellom 100-200 plantearter – og flere av disse er sjeldne.

– Flere sjeldne plantearter har revegetert seg på øya. Det er vi svært stolte av. Mellom kalksteinene finner du nå rødlistete plantearter som blåbringebær og den sjeldne orkideen flueblom.

Vegetasjonen på den rehabiliterte delen av Langøya kan beskrives som både fargerik og grå. Men ikke la deg lure av den grå fargepaletten fra kalksteinen. Her stortrives nå svært mange sjeldne plantearter. På øya finner du både breiflagre, bulmeurt, stjernetistel, oregano, blåbringebær, flueblom, brudespore og krattalant. Foto: NOAH

Gratis sommerbåt ut til Langøya

Friluftsområdet på Langøya er åpent for allmenheten året rundt, men sommeren på øya er allikevel spesiell. Dersom du ikke selv har båt eller kajakk, setter NOAH opp gratis sommerbåt i helgene i skoleferien. I 2018 startet NOAH tilbudet med gratis sommerbåt fra Sundebrygga i Havnegata i Holmestrand i helgene. Tilbudet gjenopptas denne sommeren etter at sommerbåten ikke kunne gå som vanlig på grunn av Covid-19 sommeren 2020.

– Vi har leid inn Flybåten med plass til ca. 30 passasjerer på hver avgang i smittevennlige kohorter. Båten vil gå hver helg fra 3. juli til midten av august med avganger hver time lørdager og søndager. Følg med på Facebook-sidene våre for detaljer. Passasjerene settes av på nordenden av øya. Her finner de både badeplasser, turområder, ballplass, toalettanlegg, fiskeplass for funksjonshemmede, stolpejakt, orienteringsløype og informasjonstavler som forteller historien om øya. Entrer de «Tordenskiolds kruttårn» kan de nyte flott utsikt i alle himmelretninger. Vi håper også å få satt opp båtturer med påmelding noen ukedager i august slik at vi kan arrangere geologiske og botaniske vandringer, sier Unni.

Velkommen til Langøya i sommer!

Fakta om Langøya

I fremtiden vil dagens arealdisponering på Langøya bli totalt endret:

Langøya i dag

700 mål industriområde

100 mål friluftsområde

200 mål naturreservat

 

Fremtidig arealdisponering (2034)

150 mål næringsareal (Midtdelen av øya vil være industri i fremtiden)

650 mål friluftsområde

200 mål naturreservat

 

Les mer om dyre- og plantelivet på Langøya: