Vi vil være med å utvikle Holmestrand!

Holmestrand Utvikling AS er stolt samarbeidspartner til Plassen vår. Vi har tatt en prat med de om deres arbeid på vår favorittplass!

Holmestrand Utvikling AS utvikler, selger og leier ut leiligheter og næringsarealer i Holmestrand sentrum. De er opptatt av en god sentrumsutvikling og å bidra til at Holmestrand fortsetter å utvikle seg i den positive retningen.

#Plassenvår er et initiativ fra næringsforening, kommune og flere samarbeidspartnere for å synliggjøre nye Holmestrand kommune og alle kvalitetene som finnes i området vårt; fra den nytenkende arbeidsplassen til den fantastiske utsiktsplassen. I denne artikkelserien kan du bli bedre kjent med våre samarbeidspartnere og mangfoldet av bedrifter som finnes i denne kommunen.

Fem setninger om bedriften/dere?

Vi er et eiendomsselskap som har fokus på eiendomsutvikling i Holmestrand sentrum. Ble etablert i 2007. Vi har bygget over 200 nye leiligheter i sentrum så langt i tillegg til flere tusen kvadratmeter med næringsarealer som hovedsakelig består av nye butikker og kontorlokaler. I tillegg til utviklingsdelen så forvalter vi eksisterende bygningsmasse i de kvartalene vi besitter. Vi leier ut butikklokaler, kontorer og leiligheter.

Strategien og målsetningen til bedriften? Hva ønsker dere å være?

Vi ønsker å være et selskap som bidrar til at Holmestrand sentrum skal blomstre som bysentrum og være attraktivt for kommunens innbyggere og tilreisende. Vi skal bidra til at flere bosetter seg i sentrumssonen ved å bygge enda flere boliger. Handelstilbudet må stadig forbedres sammen med cafe og restauranttilbudet. Bruke den gode infrastrukturen som er bygd opp for å bli attraktive for etablering av nye kontorarbeidsplasser. Summen av dette gjør at sentrum blir levende på alle tider av døgnet og det naturlige møtestedet for kommunens innbyggere uansett gjøremål.

Hvem er dere for folk i Holmestrand kommune?

Det naturlige kontaktpunktet om du ønsker å etablere butikk eller annen sentrumsrelatert næringsvirksomhet eller om du bomessig ønsker å flytte til sentrum.

Hva er det som skiller dere ut i bransjen?

Vi er et lite eiendomsselskap i den store sammenhengen men i Holmestrand sentrum er vi en dominerende aktør. Vi er lokale med god lokalkunnskap og vi utvikler like mye med hjerte som med hode.

Og hvorfor skal folk komme til dere?

For å få god hjelp til å kunne etablere seg i Holmestrand sentrum.

Hvordan bidrar dere i Hof, Holmestrand eller Sande? Hele kommunen?

Vårt bidrag er sentrumsutvikling og hele kommunen trenger et vitalt sentrum som kommer hele kommunen til gode.

Pandemien – hva har dere lært?

Kjente rammebetingelser kan endres over natten.

Hva tenker dere om fremtiden for deres bedrift?

Byen er i en positiv utvikling og befolkningsveksten i vår kommune vil fortsette i årene fremover. Det meste ligger til rette for å kunne fortsette å utvikle eiendommene i Holmestrand sentrum.

Hvordan tror dere bransjen deres ser ut i fremtiden?

Der hvor det er befolkningsvekst er det alltid behov for eiendomsutvikling.

Ny teknologi – bestevenn eller en utfordrer til jobben dere gjør?

Ny teknologi er svært viktig. Nye byggeprosjekter skal tilpasse seg nye rammebetingelser særlig innen miljøaspektet. Nye miljøkrav krever nye byggemetoder men må absolutt ses på som en positiv utfordring og faktisk eiendomsutviklerens bestevenn.

Holmestrand kommune som næringslivskommune – hva tenker dere?

Sammenslåingen av Holmestrand, Hof og Sande har bidratt til å styrke kommunen og gjøre oss sterkere opp mot etablering av ny næringsvirksomhet. Det tar tid å sveise flere kommuner sammen men kommunen har en beliggenhet som gir oss fantastiske muligheter fremover. Vi opplever kommuneadministrasjonen som offensive og fremoverlent med vilje til å være en god tilrettelegger.

Og hva ønsker dere for Holmestrand kommune de neste årene?

At alle legger den positive side til for at vi fremstår som en samlet kommune og jobber mot samme mål.

Foto: Holmestrand Utvikling AS

Fakta

Navn på bedrift: Holmestrand Utvikling AS

Sosiale medier (FB/Insta): www.facebook/HolmestrandUtvikling

Nettside/andre linker til bruk i artikkelen: www.holmestrandutvikling.no