Vi er stolte av Plassen vår – Sande, Hof og Holmestrand

Holmestrand kommune er stolt samarbeidspartner til Plassen vår. Vi har tatt en prat med de om deres arbeid på vår favorittplass!

Holmestrand kommune er porten til Vestfold og består av Hof, Sande, «den urbane landsBY» og Holmestrand, «byen under fjellet». Kulturminnet Eidsfoss ligger også her.

#Plassenvår er et initiativ fra næringsforening, kommune og flere samarbeidspartnere for å synliggjøre nye Holmestrand kommune og alle kvalitetene som finnes i området vårt; fra den nytenkende arbeidsplassen til den fantastiske utsiktsplassen. I denne artikkelen kan du bli bedre kjent med våre samarbeidspartnere og mangfoldet av bedrifter som finnes i denne kommunen.

Fem setninger om bedriften/dere?

I vår kommune bor det over 25 000, og det er vi som har ansvar for at innbyggerne får grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp, sykehjem, og vann i springen, blant annet. Kommunen har både en politisk og en administrativ ledelse, og er en stor arbeidsplass med rundt 2000 ansatte.

Strategien og målsetningen til bedriften? Hva ønsker dere å være?

Vi jobber for tiden med ny kommuneplan. Gjennom samfunnsdelen defineres dette. Alle innbyggere kan involvere seg i arbeidet med ny kommuneplan. Se kommunens nettside og informasjon under «Vi lager ny kommuneplan».

Hvem er dere for folk i Holmestrand kommune?

Vi er der for innbyggerne fra vogge til grav.

Hva er det som skiller dere ut i bransjen?

Gjennom det årlige kommunebarometeret rangeres kommuner på ulike tjenester. Dette er en av flere indikatorer på hvordan kommunen leverer til innbyggerne, sett i forhold til andre kommuner i Norge. I 2022 klatret vi til en 33. Plass.

Og hvorfor skal folk komme til dere?

Holmestrand kommune vokser mest i fylket. Vi hadde 2,7 prosent innbyggervekst og 670 nye innbyggere i 2021. Dette er helt i Norgestoppen, og best i Vestfold og Telemark fylke og i Drammensregionen. Det er veldig hyggelig at området er et populært tilflytningsområde.

Utviklingen i antall nye innbyggere har vært sterk i flere år, og skyldes at det bygges mye boliger i hele kommunen, og at Holmestrand oppfattes som en attraktiv kommune å flytte til.  

Vi ligger sentralt plassert med to Intercity-stasjoner og kort vei til E18. Det er også gledelig at mange peker på gode bokvaliteter når de velger vår kommune. Vi har fantastiske muligheter for friluftsliv og rekreasjon med flere båthavner, kyst og øyer. Vi har skog og mark, og ett av Østlandets mest snøsikre og godt preparerte skiområder på Vestskauen.  

Pandemien – hva har dere lært?

Vi har lært at innbyggerne har en høy tillit til kommunen sin, og fulgt regler, råd og anbefalinger. Takket være innbyggernes innsats, har vi hatt høy vaksinasjonsdekning.

Hva gjør dere til en attraktiv arbeidsplass i Holmestrand kommune og hvorfor ønsker folk å jobbe hos dere?

Kommunen er en stor arbeidsplass med ca 2000 ansatte. Kommunen tilbyr mange ulike tjenester rundt de viktigste rammene av innbyggernes liv og ivaretar mange viktige samfunnsoppgaver, interesser og samhandlingsdimensjoner. Derfor er kommunen en spennende arbeidsplass.
Kommunens målsetning er å være en god organisasjon som tiltrekker seg kompetente medarbeidere, fremme nærvær og godt arbeidsmiljø, samt ha god ledelse, godt medarbeiderskap og den gode organisasjonen til beste for innbyggerne. Ansatte er Holmestrand kommunes viktigste ressurs, stikkord for satsingen er positivitet, innovasjon og samhold. Målet er å skape stolthet og begeistring over å jobbe i Holmestrand kommune.

Hva slags kompetanse blir viktig for dere i fremtiden ?

Ansatte er vår viktigste ressurs, og ansatte med rett kompetanse blir viktig for å gi innbyggerne i Holmestrand kommune gode kommunale tjenester. Viktigere enn noen gang vil det være å forstå hvordan man utnytter digitale verktøy og hvordan de kan brukes til å gi gode tjenester. Vi ser også behov for dyktige sykepleiere, ingeniører og fagarbeidere innen teknisk sektor.

Ny teknologi – bestevenn eller en utfordrer til jobben dere gjør?

Bestevenn. Kommunens visjon for digitalisering er «Enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og ansatte». Med denne strategien er det pekt på tre satsningsområder: Bærekraftige tjenester, virksomhetsutvikling, og orden i eget hus.
Det jobbes strategisk med satsningen på velferdsteknologi.

Holmestrand kommune som næringslivskommune – hva tenker dere?

En gledelig trend i er at vi har en god økning i antall sysselsatte i kommunen. Det har vært en sysselsettingsvekst i kommunen på 4.1 prosent i 2021. Det er mest av alle Vestfoldkommunene, og viser at etableringstakten er høy. Vi har fokus på næringsutvikling, og ønsker å legge til rette for at store og små bedrifter etablerer seg i Holmestrand kommune.  

Vi hører fra flere av de nye bedriftene som etablerer seg i kommunen nå, at arbeidstakerne også flytter til hit.

Vi opplever at det er stor positivitet i næringslivet. Det viser også tallene fra Sparebank1 Sørøst der forventningene til det neste året er klart høyere i Holmestrand kommune enn i Vestfold og resten av Sørøst-Norge.  

Det er spesielt forventningene til vekst i antall årsverk, omsetning og investeringer som bedriftene i Holmestrand peker seg ut på.  
For større aktører på denne siden av Oslo er det ikke mye å velge i nærmere Oslo, og derfor er vår kommune et svært godt alternativ for de som trenger plass.  

Alt ligger derfor godt til rette for fortsatt vekst i Holmestrand.

Holmestrand kommune ønsker å bidra til at det finnes egnede næringsarealer og effektiv saksbehandling.

Foto: Holmestrand kommune

Fakta

Store fakta 

 • Består av de tidligere kommunene Hof, Sande og Holmestrand, samt grensejustering fra Re kommune for områdene Langøya, Mulvika og Nordre Grettebygd
 • Holmestrand by har hatt bystatus siden 1752
 • Grenser i øst til Oslofjorden, i nord til Drammen og Øvre Eiker i nordvest til Kongsberg og i sør til Tønsberg og Larvik
 • Antall innbyggere: over 25 000 
 • 2388 ansatte som er faste, midlertidige og vikarer
 • Lang kystlinje: ca. 55 000 m 
 • Areal: ca. 427 km2 
 • Store skogsarealer: 306 551 daa 
 • Jordbruksareal: 67 439 daa 
 • Hytteglede: 1730 hytter 
 • 21 barnehager
 • 8 skoler
 • 3 ungdomskoler
 • 3 bibliotek
 • 3 ungdomsklubber
 • 3 helsestasjoner
 • 3 sykehjem
 • Ca 200 frivillige lag og foreninger
 • Elever i grunnskolen: 2 855 
 • Barn i barnehagene: 1295

Avstander 

 • 30 km nord for Tønsberg på sitt korteste – ca. 20–25 minutter med bil/ 17 min med tog 
 • 62 km sør for Oslo på sitt korteste – ca. 55 minutter 
 • 75 km sør for Oslo på sitt lengste – ca. 60 minutter 

Vannfakta: 

 • 2,99 millioner m³/år rent vann blir brukt hvert år 
 • Det forsyner ca. 21 120 privatpersoner i tillegg til næringslivet og offentlige bygninger. 
 • Hver person bruker ca. 130 l vann i døgnet 
 • Kommunen har 284,1 km med vannledninger 
 • Det er 12 øyer, holmer og skjær i kommunen 

Politisk nivå

 • Elin Gran Weggesrud (AP) er ordfører i nye Holmestrand kommune
 • AP, SP, MdG, SV og Rødt sitter i posisjon
 • 35 sitter i det nye kommunestyret. 22 er menn og 13 er kvinner
 • De to yngste medlemmene av kommunestyret er født i 2000
 • De to eldste medlemmene i kommunestyret er født i 1947