Nytenkende hjørnestein i Sande!

Kjeldaas AS er stolt samarbeidspartner til Plassen vår. Vi har tatt en prat med de om deres arbeid på vår favorittplass!

Kjeldaas ble startet opp i 1971 med én veihøvel og mye pågangsmot. I dag består Kjeldaas av 160 dedikerte medarbeidere innen vei, vann og avløp med det samme pågangsmotet og gleden for å levere kvalitet. 

#Plassenvår er et initiativ fra næringsforening, kommune og flere samarbeidspartnere for å synliggjøre nye Holmestrand kommune og alle kvalitetene som finnes i området vårt; fra den nytenkende arbeidsplassen til den fantastiske utsiktsplassen. I denne artikkelen kan du bli bedre kjent med våre samarbeidspartnere og mangfoldet av bedrifter som finnes i denne kommunen.

Fem setninger om bedriften/dere?

Kjernevirksomheten vår består i dag av utgraving, oppbygging, og avretting av private og offentlige veier og plasser, grunnarbeider for industri- og boligtomter, infrastruktur med tilhørende vann- og avløpsanlegg. Vi utfører også vintervedlikehold på en rekke forretningseiendommer i Drammen og omegn.

I tillegg til tradisjonell graving, har Kjeldaas en egen avdeling som har spesialisert seg på ledningsfornyelse uten graving, såkalt «No-Dig». Renovering av vann- og avløpsledninger er i mange tilfeller et godt alternativ til tradisjonell graving, med både økonomiske og miljømessige besparelser.

Det siste av våre satsningsområder er bygging av idrettsanlegg, med hovedfokus på kunstgressbaner. Vi påtar oss oppdrag for det offentlige og idrettslag direkte.

Strategien og målsetningen til bedriften? Hva ønsker dere å være?

Vi skal være en mellomstor bedrift i anleggsbransjen.

Vår filosofi er å gjøre kunden fornøyd – det vil si riktig utført arbeid til riktig tid, i henhold til gjeldende forutsetninger og avtaler.

I Kjeldaas legger vi stor vekt på HMS, kvalitet og dokumentasjon. Nettopp fordi vi skal være en trygg og sikker bedrift – både for ansatte, kunder og publikum. Alle oppdragsgivere skal kunne stole på våre vurderinger, og at vi gjør vårt beste – hver eneste dag.

Hvem er dere for folk i Holmestrand kommune?

Vi ønsker å utgjøre en forskjell i kommunen, tiltrekke oss lokal arbeidskraft og jobbe så lokalt som mulig. Vi ønsker at lokalsamfunnet skal være stolte av å ha Kjeldaas i kommunen. Det er viktig for oss.

Alle våre medarbeidere skal etterleve verdiene våre som betyr at vi skal være ryddige, positive, effektive og innovative. Innbyggerne i Holmestrand skal oppleve at medarbeiderne i Kjeldaas er det jammen meg hyggelig å prate med.

Hva er det som skiller dere ut i bransjen?

Det er mange flinke aktører i bransjen vår. Det vi håper å vær ekstra gode på er å ta vare på alle våre flotte medarbeidere.

Og hvorfor skal folk komme til dere?

De som kommer til oss skal føle seg ivaretatt og sett. Vi skal kunne gi gode råd og veiledning, komme med gode løsninger og metoder. Vi er ærlige og ryddige.

Hvordan bidrar dere i Hof, Holmestrand eller Sande? Hele kommunen?

Vi er opptatt av å være synlige i kommunen. Noe av det vi kan trekke frem er Kjeldaasbussen som ble anskaffet den gang det var tre ulike kommuner. Skolene i gamle Sande fikk ikke buss til å dra på gudstjeneste til jul så da måtte Kjeldaas skaffe en buss slik at det ble en ordning på det. De tre største idrettsklubbene i Sande og 4H fikk tildelt 3 gratis turer per år. Nå er vi i ferd med å utvide dette til også å gjelde Holmestrand idrettsforening.

Andre organisasjoner får også leie bussen til en god pris på forespørsel.

Ellers er vi også sponsor til flere idrettslag og organisasjoner i kommunen. Vi sponser ulike arrangementer og er opptatt å bidra i lokalsamfunnet.

Vi har også vært med på et skoleprosjekt på Botne Skole (skoleåret 2021 / 2022) som går ut på å lære ved praktisk tilnærming i stedenfor det tradisjonelle skoleopplegget med klasseundervisning. Dette synes vi er utrolig spennende.

Ellers prøver vi å strekke til der vi ser at vi har mulighet.

Dette er noe av det vi bidrar med i lokalsamfunnet.

Pandemien – hva har dere lært?

Vi har lært mye! Vi har lært mye om betydningen av å se hverandre hver dag på jobb. Vi har lært mye om kommunikasjon og vi har lært mye om hva som skjer når man blir «isolert» fra arbeidsplassen fysisk over lengre tid.

Vi sitter igjen med gode og dårlige erfaringer. Totalt sett er vi selvfølgelig veldig glade for at hverdagen er tilbake igjen, så og si uten korona.

Hva gjør dere til en attraktiv arbeidsplass i Holmestrand kommune og hvorfor ønsker folk å jobbe hos dere?

Det er viktig for oss å være en attraktiv arbeidsplass og vi legger mye jobb i at medarbeiderne våre skal ha det fint på jobb. Vi tror også mange setter pris på at vi prøver alt vi kan å jobbe lokalt. For lang pendling sliter på medarbeiderne våre. Derfor prøver vi å unngå det. Også håper vi medarbeiderne våre er stolte av å jobbe for Kjeldaas som har blitt et relativt stort selskap i kommunen.

Hva slags kompetanse blir viktig for dere i fremtiden?

Vi trenger mye forskjellig kompetanse.

Vi trenger fagkompetanse i alle ledd i hele bedriften. Vi ser at det er stor etterspørsel etter medarbeidere med formell kompetanse og erfaring fra anleggsbransjen så det er stor kamp for å få tak i tilstrekkelig med ressurser.

Hva tenker dere om fremtiden for deres bedrift?

Vi er positive og ser lyst på fremtiden. Vi gleder oss til å være med videre både med tradisjonell anleggsvirksomhet, men også med våre gravefrie løsninger (No Dig) som er langt fremme i både Norge og verden når det gjelder løsninger, utvikling og kompetanse.

Hvordan tror dere bransjen deres ser ut i fremtiden?

Det er et godt spørsmål. Det er spennende å se hvordan bransjen på sikt kommer til å jobbe med bærekraftige løsninger.

Samtidig så er NoDig løsningene våre et svært godt initiativ som går på nettopp dette med bærekraft.

Ny teknologi – bestevenn eller en utfordrer til jobben dere gjør?

Absolutt en bestevenn! Hvertfall i det lange løpet! Ny teknologi utfordrer oss og utvikler oss. Vi er nødt til å henge med på dette hvis vi skal ha noe i bransjen å gjøre! Vi i Kjeldaas ønsker å være lengst fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi så vi er ikke redde for dette.

Holmestrand kommune som næringslivskommune – hva tenker dere?

Vi er godt fornøyd med kommunen som næringslivskommunen og har gode erfaringer. Vi håper kommunen fortsetter å legge til rette og er opptatt av «kortreiste» leverandører for å ivareta lokale arbeidsplasser og beholde bedriftene i kommunen.

Og hva ønsker dere for Holmestrand kommune de neste årene?

Vi ønsker en offensiv næringspolitikk der det er god dialog mellom næringslivet og kommunen. Vi ønsker en kommune med et godt og inkluderende arbeidsmiljø der det jobbes effektivt.  

Foto: Kjeldaas AS

Fakta

Navn på bedrift: Kjeldaas AS

Sosiale medier (FB/Insta): https://www.facebook.com/search/top?q=kjeldaas

Linked In: https://www.facebook.com/search/top?q=kjeldaas

Instagram: Kjeldaas AS (@kjeldaasas) • Instagram-bilder og -videoer

Nettside/andre linker til bruk i artikkelen: www.kjeldaas-as.no