Lev hele livet – I Sande, Hof eller Holmestrand!

Vi drømmer alle om å nyte våre dager som pensjonist eller eldre. Finnes det en plass hvor man kan det? Vi har tatt en prat med Leve hele livet- koordinator Karoline Skaara i Holmestrand kommune om hvordan det er å leve her.

#Plassenvår er et initiativ fra næringsforening, kommune og flere samarbeidspartnere for å synliggjøre nye Holmestrand kommune og alle kvalitetene som finnes i området vårt; fra den nytenkende arbeidsplassen til den fantastiske utsiktsplassen. I denne artikkelen vil du kunne lese mer om hvordan det er å leve hele livet i Sande, Hof og Holmestrand. 

Foto: Foto: Leve hele livet -Holmestrand kommune

Leve hele livet

Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre der målet er å skape et mer aldersvennlig samfunn og finne nye og innovative løsninger på områder hvor det ofte svikter i tilbudet til de eldre i dag. Det gjelder særlig for temaene «mat og måltider», «aktivitet og fellesskap», «helsehjelp» og «sammenheng i tjenestene».

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, samt støtte pårørende og de ansatte i helsetjenestene. I vår kommune jobbes det med en rekke tiltak for å skape en mer aldersvennlig kommune.

Egen koordinator og ressursgruppe

Kommunens arbeid med Leve hele livet-reformen ivaretas av en egen «Leve hele livet»-koordinator og en tverrfaglig ressursgruppe. Leve hele livet-koordinator har mange og varierte oppgaver, som for eksempel å igangsette og koordinerer ulike tiltak, bidra i ulike prosjekter og samskapingsprosesser, holde foredrag, møte lag, foreninger og brukere av aktivitetssentrene og sykehjemmene. Hun er også en del av kommunens egen ressursgruppe som har som ansvar å prioritere innsatsområder og oppdatere kunnskapsgrunnlag for innsikt i utfordringer og behov lokalt. I 2023 består ressursgruppen av:

– Leve hele livet-koordinator (leder)

– Virksomhetsleder for Folkehelse, forebygging og frivillighet

– Leder Aktivitetssenter for eldre

– Leder Frivilligsentral

– Rådgiver Plan, byggesak og landbruk

– Representant Sykehjem

– Representant Hjemmetjenesten

– Representant Omsorgsboliger

– Representant Habilitering

– Kjøkkensjef Sande BBS

– Representant 1 Eldrerådet

– Representant 2 Eldrerådet

– Representant Ungdomsrådet

– Representant Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

– Representant Pensjonistforbundet Holmestrand/Samarbeidsutvalget

 

Noen høydepunkter fra 2022

I fjor ble arbeidet med Leve hele livet-reformen forankret i kommunens viktigste plan – kommuneplanen. Det ble også gitt innspill til arealdelen som skal vedtas senere i 2023.

I tillegg ble frivillighetens år markert i september med Frivillighetens Torg og Generasjonslekene.

I oktober ble eldredagen gjennomført og i den forbindelse gjestet Trond-Viggo Torgersen og Kari Slaatsveen Biorama med forestillingen «Før kroppen blir til støv».

Et gjevt høydepunkt var også at Statsforvalteren i Vestfold og Telemark nominerte Holmestrand kommune til den nasjonale Leve hele livet-prisen som ble utdelt i November (og som gikk til Melhus kommune).

 

Noe av det som skjer i 2023

I år jobbes det med kommuneplanens arealdel som skal til politisk sluttbehandling i september 2023, og Demensplan for Holmestand 2023- 2024 som skal til politisk behandling i juni. Arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2024-2027 er også startet opp.

Våren 2023 gjennomfører programområdet «Helse og velferd» det store prosjektet «Fremtidens helse- og velferdstjenester». Her har ansatte, innbyggere og politikere fått mulighet til å komme med innspill gjennom spørreundersøkelser, workshops, åpne innbyggermøter og innbyggerråd. Innspillene vil inngå i en rapport som legges ved den politiske saken om forslag til strukturendringer innen helse og velferd som behandles av kommunestyret i juni. Les mer om prosjektet her:https://holmestrand.kommune.no/aktuelt/fremtidens-helse-og-velferdstjenester-opptak-innspill-innbyggerrad.23356.aspx

Bibliotekene har flere tilbud som er i tråd med Leve hele livet-arbeidet, blant annet gratis utlån av KOMP-skjermer til hjemmeboende eldre med liten eller ingen digital kompetanse. Utlånsordningen har vekket nasjonal oppmerksomhet, og i mars fikk biblioteket storfint statsrådbesøk som ønsket informasjon om nettopp KOMP og «Digihjelp». «Digihjelp» er et veiledningstilbud hvor man kan møte opp/booke tid til å få hjelp med digitale utfordringer. Nytt i år er også «Digihjelp-kveldene» som er ulike foredrag om temaer som kan være aktuelle for de fleste.

Ønsker du å lese mer om disse tilbudet? Ta en titt på disse lenkene: https://holmestrand.kommune.no/aktuelt/hva-skjer-pa-bibliotekene.18833.aspx https://holmestrandbibliotekene.no/

Andre kulturelle arrangementer og aktiviteter kan man se her: https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/kunst-og-kultur/den-kulturelle-spaserstokken/

Med muligheter for god helse i mange år

I vår kommune finnes det et godt tiltak for å mestre hverdagens utfordringer i mange år. Frisklivssentralen tilbyr ulike kurs for voksne i livsstilsendring, og kan være et godt tilskudd/startpunkt for mange. Nytt av året er «Friskliv Senior», en egen fane der informasjon om

forebyggende tilbud spesielt rettet mot eldre er samlet. Der finner du både informasjon om «Forebyggende hjemmebesøk» og det populære treningstilbudet «Sterk og stødig» som har noe venteliste. Det er planer om å sertifisere nye frivillige «Sterk og stødig»-instruktører lokalt, slik at det kan startes opp flere grupper. Du kan lese mer om Frisklivssentralen kurs og aktiviteter her: https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-velferd/tilbud-om-arbeid-aktivitet-og-kurs/frisklivssentralen/

Det finnes det tre aktivitetssentre i Sande, Hof og Holmestrand og de arrangerer ulike aktiviteter og har treningsgrupper. Dette er fine, sosiale samlingssteder med et stort utvalg av helsefremmende tilbud (både fysisk aktivitet, sosiale og kulturelle tilbud). Du kan lese mer her: https://holmestrand.kommune.no/aktuelt/hva-skjer-pa-aktivitetssentrene.18650.aspx

Foto: Holmestrand kommune

Mangfold av lag og foreninger

Kommunen har et yrende foreningsliv og det finnes mange muligheter for ulike aktiviteter og interesser. Blant annet bør de tre pensjonistforeningene nevnes; «Pensjonistforbundet Holmestrand», «Sande pensjonistforening» og «Hof og Eidsfoss pensjonistforening». De gjør alle et viktig arbeid for de eldre i hele kommunen vår. Les mer her: https://www.pensjonistforbundet.no/foreninger

Er du på jakt etter andre foreninger og lag kan du finne en fullstendig liste her: https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/fritidstilbud-lag-og-foreninger/lag-og-foreninger/

Plassen for frivillig arbeid

I Holmestrand kommune finnes tre frivilligsentraler – Hof, Sande og Holmestrand. Alle disse tre sentralene har ulike aktiviteter og funksjoner i de tre delene av kommunen. Natteravn, BUA – ordningen, følgetjenester, «Sykling uten alder» osv. De bidrar på mange områder. Nytt tilbud i år er at Hof frivilligsentral tilbyr skyss til sykehjemsbesøk, noe som har vært etterspurt av mange. Alle frivilligsentralene har hele tiden behov for nye frivillige, så kunne du tenke deg å bidra er du hjertelig velkommen. Ønsker du å lese mer om disse, gå inn her: https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/frivilligsentral/

Følg «levehelelivetholmestrand» på Instagram

Vi ønsker å synliggjøre alt det gode arbeidet som gjøres i tråd med Leve hele livet-reformen i kommunen. I anledning Eldredagen 1. oktober 2021, der tema var «digitalisering», ble instagramkontoen levehelelivetholmestrand lansert. Følg den, og få med deg små og store hverdagsglimt knyttet til reformarbeidet.

Vår konklusjon

Så hva er Karoline Skaara og Plassen vår sin konklusjon etter en god prat. Jo her på Plassen vår i Sande, Hof og Holmestrand er det store muligheter for å leve hele livet på en god og fin måte.