Grønn hjørnesteinsbedrift med lang historie!

Speira AS er stolt samarbeidspartner til Plassen vår. Vi har tatt en prat med de om deres arbeid på vår favorittplass!

Speira AS utvikler er en stor hjørnesteinsbedrift i Holmestrand. De har lange tradisjoner og er ledende i Europa på sitt fagfelt. Speira AS er en sterk bidragsyter til det grønne skiftet og har store planer for fremtiden i Holmestrand. 

#Plassenvår er et initiativ fra næringsforening, kommune og flere samarbeidspartnere for å synliggjøre nye Holmestrand kommune og alle kvalitetene som finnes i området vårt; fra den nytenkende arbeidsplassen til den fantastiske utsiktsplassen. I denne artikkelserien kan du bli bedre kjent med våre samarbeidspartnere og mangfoldet av bedrifter som finnes i denne kommunen.

Fem setninger om bedriften/dere?

* Er ledende i Europa på valsing og lakkering av resirkulert aluminium

* En hjørnesteinsbedrift i Holmestrand med 100 årig historie, 440 ansatte, ca 5 milliarder NOK i omsetning

* En spennende bedrift med mange ansatte med forskjellig kompetanse som jobber i team

* Store maskiner og komplisert teknologi

* En del av det grønne skiftet ved å resirkulere aluminium

* Har investert betydelig de senere årene for å øke kapasitet, forbedre produktkvalitet og spare energi

Strategien og målsetningen til bedriften? Hva ønsker dere å være?

En partner for våre europeiske kunder når det gjelder valsing og lakkering av resirkulert aluminium.

En arbeidsplass der ansatte kan utvikle seg og ha forskjellige karriereveier.

Hvem er dere for folk i Holmestrand kommune?

Vi selger ikke noe lokalt, men har mange ansatte og kjøper mange tjenester og produkter lokalt

Hva er det som skiller dere ut i bransjen?

Vi har hele verdikjeden fra omsmelting til valsing, lakkering og skjæring av aluminium.  Det gjør at vi er en pålitelig og fleksibel leverandør i en bransje med store aktører

God kompetanse hos operatører og øvrige ansatte.

Hvordan bidrar dere i Hof, Holmestrand eller Sande? Hele kommunen?

Vi har mange underleverandører i nærområdet. Videre har vi kontakt med skoler og foreninger.

Pandemien – hva har dere lært?

Vi har skiftet eier fra Hydro til et amerikansk firma det siste året.  I tillegg har det vært pandemi.  De ansatte har vist utrolig ståpå vilje og samarbeid i en krevende tid.  Vi har levert rekordresultater.

Hva gjør dere til en attraktiv arbeidsplass i Holmestrand kommune og hvorfor ønsker folk å jobbe hos dere?

Vi er med på det grønne skiftet. Vi har behov for mange type kompetanser. Vi har et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr utdanning. Vi tilbyr karrieremuligheter. Vi er et internasjonalt selskap.

Hva slags kompetanse blir viktig for dere i fremtiden ?

Fagoperatører innen produksjonsteknikk. Vi har til enhver tid 10-15 lærlinger.

Teknisk kompetent personell innen mange fagområder: Mekanikere, elektrikere/automatiker og ingeniører.

Hva tenker dere om fremtiden for deres bedrift?

Vi har gode muligheter og ser frem til nye hundre år!

Hvordan tror dere bransjen deres ser ut i fremtiden?

Aluminium og resirkulering er endel av fremtiden så vi tror det vil være behov for en aktør av vår størrelse.

Ny teknologi – bestevenn eller en utfordrer til jobben dere gjør?

Det skjer hele tiden utvikling og vi er avhengig av å kontinuerlig forbedre oss og alle produksjonsprosessene vi har.

Foto: Speira AS

Holmestrand kommune som næringslivskommune – hva tenker dere?

Vi har et godt forhold til kommunen og våre naboer, men vi ser med bekymring på fortettingen som skjer i boligområdene ved våre to industriområder og er redd for at det skapes konflikter mellom arbeidsplasser og boliger.  Vi ønsker at kommunen begrenser fortettingen i nabotomtene.

Og hva ønsker dere for Holmestrand kommune de neste årene?

En kommune som er en attraktiv kommune å bo i så det er lett å rekruttere ansatte.  Ny videregående skole og lærlinger innen våre fag er viktig.

Fokus på trafikksikkerhet slik at nyttetrafikken kan komme trygt fram til våre to fabrikkanlegg uten å skade myke trafikanter. Dagens trafikkløsning i Holmestrand by er utilfredstillende for vår bedrift.

Fakta

Navn på bedrift: Speira AS

Korte fakta om bedriften:

Hjørnesteinsbedrift som er > 100 år

Valsing og lakkering, 

Resirkulering og teknologi,

Grønt skifte.

440 ansatte.

Fagoperatører: Produksjonsteknikk. Industrimekaniker. El/Automasjon.

Utviklingsmuligheter hos oss!