En samarbeidspartner som dekker alt fra A til Å.

DNB Bank ASA er stolt samarbeidspartner til Plassen vår. Vi har tatt en prat med de om deres arbeid på vår favorittplass!

DNB Bank ASA er Norges største finanskonsern, men også en aktiv og stor bidragsyter i lokalsamfunnet i Sande, Hof og Holmestrand. De har et mål om å være både innovative og trygge og det passer godt med målsetningen til Plassen vår. 

#Plassenvår er et initiativ fra næringsforening, kommune og flere samarbeidspartnere for å synliggjøre nye Holmestrand kommune og alle kvalitetene som finnes i området vårt; fra den nytenkende arbeidsplassen til den fantastiske utsiktsplassen. I denne artikkelserien kan du bli bedre kjent med våre samarbeidspartnere og mangfoldet av bedrifter som finnes i denne kommunen.

Fem setninger om bedriften/dere?

DNB Bank er Norges største finanskonsern

            2,1 million personkunder

            231 000 bedriftskunder

En sterk bidragsyter til samfunnet, gir store beløp hvert år tilbake til

gode prosjekter via Sparebankstiftelsen DNB.

DNB finansierer klimaomstillingen og er en pådriver for bærekraftig

verdiskapning.

Strategien og målsetningen til bedriften? Hva ønsker dere å være?

Kunden skal oppleve DNB som proaktiv og nyskapende, samtidig som

vi skal være trygge og lyttende. DNB er pådrivere for bærekraftig omstilling,

og skal aktivt hjelpe kundene i en mer bærekraftig retning.

Hvem er dere for folk i Holmestrand kommune?

Vi som jobber i DNB i Nordre Vestfold har lokalkunnskap og rådgivere som

kjenner lokalmarkedet meget godt, samtidig som vi er en storbank med de fordeler det er for kundene våre

Hva er det som skiller dere ut i bransjen?

Solid lokalkunnskap

            En bank som dekker alt fra A til Å.

            DNB setter fokus på hva den enkelte bedrift bidrar med til lokalsamfunnet,

            https://ringvirkninger.dnb.no

DNB har egne Oppstartsloser som hjelper bedrifter med å komme i gang, Oppstartslos | Bedrift fra A til Å – DNB

Og hvorfor skal folk komme til dere?

Vi er Norges største bank!

Vi er en meget solid bank – trygghet for innskudd

Vi har lang erfaring fra kommunen – dvs solid lokalkunnskap

Vi har det bredeste og beste utvalg av produkter for private og bedrifter

Hvordan bidrar dere i Hof, Holmestrand eller Sande? Hele kommunen?

DNB finansierer bolig- og næringslivsmarkedet i hele kommunen, finansierer sentrale aktører som driver med utvikling i Holmestrand kommune

Diverse sponsor / reklamebidrag til lag og foreninger

Sparebankstiftelsen DNB yter betydelig bidrag til kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv, dette kommer hele kommunen til gode. Forside – Sparebankstiftelsen

Er en aktiv medarrangør og bidrar med foredragsholdere i Holmestrand Næringsforening, samt på andre lokale møteplasser.

Hva gjør dere til en attraktiv arbeidsplass i Holmestrand kommune og hvorfor ønsker folk å jobbe hos dere?

DNB bryr seg om sine ansatte. Det er menneskene som er DNA-et i DNB, og det at vi er forskjellige gjør DNB til en enda bedre bank. DNB tilbyr et bredt spekter av karrieremuligheter og ønsker å bygge virksomheten vår sammen med mennesker som identifiserer seg med verdiene våre: nysgjerrig, modig og ansvarlig.

DNB har et stort internt arbeidsmarked, både i inn- og utland. DNB er opptatt av mangfoldighet

Ny teknologi – bestevenn eller en utfordrer til jobben dere gjør?

DNB skal utnytte teknologiens fulle potensial gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, samtidig som vi skal forenkle og forbedre dagens systemer.

Holmestrand kommune som næringslivskommune – hva tenker dere?

Vi mener at Holmestrand kommune er i god utvikling som næringslivskommune, samt en kommune det er godt å bo i. Kommunen har et godt potensial for ytterligere vekst, både som bosteds- og næringskommune, og vi i DNB ønsker å være en lagspiller og samarbeidspartner for at kommunen skal kunne fortsette den gode utviklingen fremover.

Og hva ønsker dere for Holmestrand kommune de neste årene?

At Holmestrand kommune skal være en god og trygg kommune å bo i

At kommunen legger til rette for utvikling av hele kommunen

At kommunen og innbyggerne legger til rette for et bredt mangfold

At kommunen skal ha et velfungerende arbeids- og næringsliv, med gode rammevilkår for etablert næringsvirksomhet

At kommunen legger til rette for at nye gründere etablerer seg i kommunen

Foto: Katrine Lunke

Fakta

Navn på bedrift: DNB Bank ASA

Korte fakta om bedriften:

Grunnlagt: 1822

Antall ansatte: 9150

Til stede i 14 land

DNB – Bank fra A til Å.