Næringslivet samarbeider om å vise frem Plassen vår

Et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og Holmestrand kommune.

Plassen vår- prosjektet så dagens lys høsten 2020 og har siden da vært et prosjekt hvor man har samarbeidet på kryss og tvers av kommunen, både næringsliv og kommune.

«Plassen vår» er et samarbeidsprosjekt mellom Holmestrand næringsforening, Holmestrand kommune og lokalt næringsliv. Alle samarbeidspartnere som er med på laget – både små og store bedrifter, er de som finansierer de mange forskjellige formene for markedsføringsaktiviteter som vi gjør.

Hvorfor blir man med på dette? Og hva vil man med dette prosjektet? «Vi ønsker å være med på å sette Holmestrand  på kartet!» uttaler Marit Sælid fra Sparebank 1 Sørøst-Norge. De er med for andre året på rad.

«Vi vil vise hvorfor det er så godt å både jobbe, bo eller drive næring her. Hele kommunen er i en positiv utvikling og vi ønsker å bidra til å synligjøre dette.»

En ny kommune

Sande, Hof og Holmestrand er tre relativt nylig sammenslåtte kommuner og dette gir både positive effekter, men også utfordringer.

«Vi mener det er viktig å bidra til et prosjekt som dette, jobbe for at innbyggere og potensielle innflyttere blir bedre kjent med hver krik og krok av kommunen vår, samtidig som man får synliggjort den enormt store bredden og utvalget som finnes. 

Dette prosjektet er med på å bygge en ny felles kommune, hvor alle ser de gode kvalittetene våre» fortsetter Marit Sælid. 

En kommune med enorm vekst

Holmestrand kommune er en vekstkommune og det er positivt om man er samarbeidspartner eller innbygger. Holmestrand er kommunen i Vestfold og Telemark som har sterkest befolkningsvekst og folk flytter til steder i hele kommunen. 

På næringssiden er det også en stor vekst. De siste to årene har det kommet til over 600 nye arbeidsplasser og det er stor etterspørsel etter næringstomter og næringsarealer.

Dette er også en av grunnen til at flere av samarbeidspartnerne deltar på prosjektet. «Vi ønsker å være med å utvikle næringslivet i kommunen og påvirke til at ennå flere aktører etablerer seg her» sier Øistein Hjelmtvedt i Holmestrand Utvikling AS.

De håper sammen at alle liker det ser og får lyst til å være med og spre budskapet om hvor bra det er å bo, jobbe og drive virksomhet her i den nye kommunen vår.

Samarbeidspartnere

Prosjektet er iverksatt sammen med Holmestrand kommune og ulike lokale næringslivsaktører. Her ser du prosjektets samarbeidspartnere: